Logo UJMACROMOLECULAR   NANOFILMS
for electronics and biotechnology
Logo AGH
Menu
Investigation
Other
Badania : jak

W badaniach stosowane są zarówno i) techniki spektroskopowe: dynamiczna spektrometria masowa jonów wtórnych (SIMS) i spektroskopia fotoelektronów (XPS) jak i ii) metody mikroskopowe: mikroskopia sił atomowych (AFM i pokrewne metody trybów: kontaktowego i przerywanego kontaktu), mikroskopia optyczna bliskiego pola (NSOM), mikroskopia optyczna (OM) i fluorescencyjna (FM). Unikalna w skali światowej jest sub-mikronowa tomografia SIMS rozwinięta we współpracy z dr Andrzejem Bernasikiem (AGH) do badań polimerów. Oprócz 3-wymiarowych map koncentracji SIMS dostarcza profili głębokościowych koncentracji różnych makromolekuł. Ich stan chemiczny na powierzchni określany jest przez XPS. Struktura powierzchniowa określana jest za pomocą technik AFM. Polimery sprzężone oraz makromolekuły biologiczne ze znacznikiem fluorescencyjnym identyfikowane są za pomocą FM. Unikalna w skali kraju jest mikroskopia NSOM pola bliskiego, pozwalająca obserwowad własności optyczne małych obiektów (?x<?/2) niewidzialnych w polu dalekim (gdzie obowiązuje kryterium Abbego).

Zdjęcia aparatury badawczej są na stronie "Methods"

 Badania
 Dołącz do nas