Logo UJMACROMOLECULAR   NANOFILMS
for electronics and biotechnology
Logo AGH
Menu
Investigation
Other
*WYKŁAD dla biofiz. molek. 'Kryształy, ciecze, ciekłe kryształy' [A.Budkowski]:

* zakres tematyczny i podręczniki (eng)
* MATERIAŁY DO WYKŁADU DLA BIOFIZYKI 2010/11
* Program Molecular Orbital Viewer
* Programy dydaktyczne z krystalografii (dzięki uprzejmości Dr K. Stróża, IFCh Uniw. Śląski)

 

*WYKŁAD dla biofiz. molekul., fiz. ciała stałego, inż. mater. i innych (30h, zal. lub egz.) MAKROMOLEKUŁY - fizyka polimerów
[A.Budkowski]:

* Makromolekuły-fizyka polimerów (eng)
* MATERIAŁY DO WYKŁADU W ROKU 2012/13

 

*WYKŁAD 'Podst. fizyki mat. skond.: I. Kryształy i miękka materia' [A.Budkowski]:

* MATERIAŁY DO WYKŁADU DLA ZMIN 2010/11
* zakres tematyczny 2007/08 (eng)
* zakres tematyczny (05/06,04/05)

 

*WYKŁAD DLA BIOFIZYKI
[A.Budkowski]:

* METODY FIZ. W BIOLOGII I MEDYCYNIE „BADANIA KRYSZTAŁÓW, MATERII MIĘKKIEJ I POWIERZCHNI BIOMOLEKULARNYCH”

* Spektro-mikro-skopia fotoelektronów i miękkiego promieniowania X

* Spektroskopia fotoelektronów (do 2009/10)

 

*WYKŁAD 'Wstęp do fizyki materii skondensowanej' [A.Budkowski]:

* zakres tematyczny (2003/04)
* zakres tematyczny (2002/03)
* zalecane podręczniki
* Symulacje z pakietu
Simulations for Solid State Physics opracowane na Cornell University

 

*WYKŁADY [J.Rysz] :

* Elektronika plastikowa i organiczna

* Warsztaty prezentacji i analizy danych

*WYKŁADY POPULARYZATORSKIE
[A.Budkowski] :

* O periodyczności kryształów
* O strukturze piany mydlanej

 

*ĆWICZENIE LABORATORYJNE :

'Spektroskopia fotoelektronów (XPS) cienkich warstw polimerów'
[A.Budkowski, Ł. Gondek]
* Materiały (PDF)
* Program dopasowujący linie do widma XPS

'Mikroskopia AFM'
[J.Raczkowska]
* Materiały (PDF)

*ANIMACJE
[A.Budkowski]:

* Struktura wysokotemper. nadprzewodnika
* Wężowaty ruch polimerów
* Obszary kryst. w polimerze
* Paramagnetyk
* FULEREN (FUTBOLEN C_60)

 Badania
 Dołącz do nas