Szyld IF
Inne strony
Godlo UJ

strona Zakładu Optyki Atomowej             strona prof.W.Gawlika

updated 09.01.2002

 

Materiały dodatkowe do wykładu Podstawy Fizyki - OPTYKA /kurs duży/
(prof. dr hab. W.Gawlik)

 

Wstęp (własności światła i dyspersja):   

 
 Plan wykładu i podręczniki dualizm f-k w dośw. Younga    chłodzenie laserowe (ciśnienie światła) transformata Fouriera
dyspersja 1 dyspersja 2 - obiekty fazowe dyspersja 3 - pomiary prędkości: fazowa i grupowa

           [ściągnij całość]

Efekty Graniczne:  

granica 2 ośrodków odbicie od granicy 2 ośrodków - str1 odbicie od granicy 2 ośrodków - str2 

                [ściągnij całość]

Formalizm Macierzowy: 

definicje (soczewka str.1) definicje (soczewka str.2) str2 str3 
str5 konstrukcja obrazów  wady soczewek

                [ściągnij całość]

Interferencja wielowiązkowa (Interferometr Fabry-Perot):

str1 str2 str3 str4
str5 interferencja atomowych funkcji falowych

                [ściągnij całość]

Dyfrakcja:

strefy Fresnela podstawy teorii dyfrakcji szczelina zasada Babineta
2 szczeliny N szczelin zastosowanie - zdolność rozdzielcza dyfrakcja na krawędzi
dyfrakcja na szczelinie spirala Cornu strefy Fresnela

                 [ściągnij całość]

Optyka Fourierowska

optyka fourierowska filtracja przestrzenna 1 filtracja przestrzenna 2 filtracja przestrzenna 3 
filtracja przestrzenna 4 filtracja przestrzenna 5 

                [ściągnij całość]

Dyfrakcja wiązek atomowych

siatka dyfrakcyjna dyfrakcja atomów na siatce płytka Fresnela

                    [ściągnij całość]

 Polaryzacja 

polaryzacja światła polaryzacja - efekt Zemana polaryzacja - dwójłomność dwójłomność światła
badanie dwójłomności

                     [ściągnij całość]


Źródła Światła

Promieniowanie przyspieszanych ładunków ciało doskonale czarne źródła światła źródła dyskretne
propagacja światła przez materię warunki działania lasera warunki działania lasera c.d.

                     [ściągnij całość]

Własności światła laserowego

Spójność Monochromatyczność Intensywność Lasery (1)
Lasery (2) Lasery (3) Lasery (4)

                [ściągnij całość]

Holografia

Podstawy holografii podst. holografii (2) podst. holografii (3)

                 [ściągnij całość]

Optyka nieliniowa

Podstawy opt. nieliniowej modyfikacja opt. własności ośrodków odwracanie frontu falowego

                 [ściągnij całość]


Wszystkie zamieszczone na tej stronie materiały zostały opracowane przez prof. W.Gawlika i stanowią uzupełnienie wykładów z Podstaw Fizyki 

 

HTMLmaintained & all scanings by  Paweł Markowski
stat4u