Stanisław Pajka

Adres służbowy:
Instytut Fizyki UJ, ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków
pok. 349;  tel.: 632 48 88 wew.: 5554
e-mail: pajka@castor.if.uj.edu.pl