PODSTAWY FIZYKI: OPTYKA
WYKŁAD
PROWADZĄCY

Prof. dr hab. Wojciech Gawlik
[e-mail]
[Zakład Fotoniki]
[Grupa Optyki Kwantowej i Nieliniowej]

WYKŁADY
Wykład I v. 2007 [plik .ppt]
Wykład II v. 2007 [plik .ppt]
Wykład III v. 2007 [plik .ppt]
Wykład IV v. 2007 [plik .ppt]
Wykład V v. 2007 [plik .ppt]
Wykład VI v. 2007 [plik .ppt]
Wykład VII v. 2007 [plik .ppt]
Wykład VIII v. 2007 [plik .ppt]
Wykład IX v. 2007 [plik .ppt]
Wykład X v. 2007 [plik .ppt]
Wykład XI v. 2008 [plik .ppt]
Wykład XII v. 2008 [plik .ppt]
Wykład XIII v. 2008 [plik .ppt]
Wykład XIV v. 2008 [plik .ppt]
     
Zagadnienia na egzamin   [plik .pdf]
     
Wyniki egzaminu poprawkowego 20.02.2008   [plik .pdf]

Terminy poprawkowe