:::: Strona główna Zakładu Fotoniki ::::
:::: Kontakt :::: Ludzie :::: Aktualności :::: Publikacje :::: Dydaktyka :::: Pracownia fotoniczna ::::
:::: Grupa Optyki Kwantowej i Nieliniowej :::: Grupa Spektroskopii Atomowej i Plazmy ::::
:::: Laboratorium Krakowsko-Berkeleyowskie :::: Centrum Badań Magnetooptycznych ::::
:::: English Version ::::

Pracownicy Zakładu Fotoniki
Kierownik Zakładu
Prof. dr hab. Wojciech Gawlik
tel. +48(12)6635656
pokój 358
[gawlik@uj.edu.pl ]
Sekretariat
Danuta Myrek
tel. +48(12)6635553
pokój 356
[danuta.myrek@uj.edu.pl ]
Pracownicy niezależni
dr hab. Krzysztof Dzierżęga
tel. +48(12)6635551
pokój 303
[krzysztof.dzierzega@uj.edu.pl ]
Prof. dr hab. Karol Musioł
tel. +48(12)6635675
pokój 304
[ufmusiol@cyf-kr.edu.pl ]
dr hab. Jerzy Zachorowski
tel. +48(12)6635552
pokój 359
[jerzy.zachorowski@uj.edu.pl ]
Doktorzy
dr Maria Brzozowska
tel. +48(12)6635552
pokój 359
[marysia2@ceti.pl ]
dr Marcin Kubasik
tel. +48(12)6635261
pokój 361, 362
[marcin.kubasik@uj.edu.pl ]
dr Szymon Pustelny
tel. +48(12)6635552, 5841
pokój 359, 081
[pustelny@uj.edu.pl ]
Doktoranci
mgr Paweł Anielski
tel. +48(12)6635841
pokój 081
[fotofobia@tlen.pl ]
mgr Marcin Bober
tel. +48(12)6635790
pokój 304a
[marcin.bober@uj.edu.pl ]
mgr Anna Głogowska
tel. +48(12)6632702
pokój 606
[glogowska@wp.pl ]
mgr inż. Michał Grabiec
tel. +48(12)6635551
pokój 302
[michal.grabiec@uj.edu.pl ]
mgr Michał Grabka
tel. +48(12)6635841, 2702
pokój 081, 606
[michal.grabka@gmail.com ]
mgr inż. Agata Mendys
tel. +48(12)6635551
pokój 302
[amendys@gmail.com ]
mgr Marcin Piotrowski
tel. +48(12)6635261
pokój 361, 362
[marcin.piotrowski.m@gmail.com ]
mgr Artur Stabrawa
tel. +48(12)6635261
pokój 361, 362
[astabrawa@poczta.fm ]
mgr Krystian Sycz
tel. +48(12)6632702
pokój 606
[krystian.sycz@gmail.com ]
mgr inż. Barbara Wajnchold
tel. +48(12)6635841, 2702
pokój 081, 606
[baska.baran@uj.edu.pl ]
mgr Adam Wojciechowski
tel. +48(12)6635552, 5782
pokój 359, 360
[a.wojciechowski@uj.edu.pl ]
mgr inż. Aleksandra Wolak
tel. +48(12)6635551
pokój 302
[aleksandra.wolak@uj.edu.pl ]
Pracownicy naukowi
mgr Witold Zawadzki
tel. +48(12)6635551
pokój 303
[witold.zawadzki@uj.edu.pl ]
Pracownicy techniczni
mgr Stefan Łabuz
tel. +48(12)6635551
pokój 303
[stefan.labuz@uj.edu.pl ]
mgr Krzysztof Magda
tel. +48(12)6635793
pokój 357
[krzysztof.magda@uj.edu.pl ]
Byli współpracownicy
mgr Agata Kaja Będkowska
dr Tomasz M. Brzozowski
dr Krzysztof Brzozowski
dr hab. Alfred Budziak
dr Witold Chałupczak
mgr Andrzej Noga
dr Leszek Krzemień
mgr Paweł Kruk
mgr Agnieszka Sozańska
dr Michał Zawada
dr Sylwia Zielińska
(c) 2004-06 by Tomasz M. Brzozowski. Ostatnia modyfikacja: 04.04.2011, 22:54. Liczba odwiedzin: .