Zakład Fizyki Materiałów Organicznych IF UJ PRACOWNICY | PUBLIKACJE | TEMATY BADAWCZE | WSPÓŁPRACA | EDUKACJA

Pracownicy ZFMO IF UJ

Instytut Fizyki UJ, ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków
numer pokoju: 329| tel: 5674
e-mail: jkmoscic@gmail.com

Cornell University, Ithaca, NY 14853-1301, USA
e-mail: jkm8@cornell.edu| tel. 607-255-4980
Instytut Fizyki UJ, ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków
numer pokoju: 335
e-mail: ufdsokol@cyf-kr.edu.pl

 

.Instytut Fizyki UJ, ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków
numer pokoju: 327
e-mail: zenonrajfur@gmail.com


.


 

Doktoranci


Instytut Fizyki UJ, ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków
numer pokoju: 327
e-mail: aleksandra.kubica@uj.edu.pl
 
.
Instytut Fizyki UJ, ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków
numer pokoju: 327
e-mail: nietoperrek@gmail.com

 
.
Instytut Fizyki UJ, ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków
numer pokoju:
e-mail:

 
.
Instytut Fizyki UJ, ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków
numer pokoju:
e-mail:

 
.
Urszula Górska
Studentka IV-go roku Fizyki Medycznej

Instytut Fizyki UJ, ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków
numer pokoju: 335
e-mail: urszula.gorska@uj.edu.pl

.Daniel Dziob
Student IV-go roku Fizyki Medycznej

Instytut Fizyki UJ, ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków
numer pokoju: 335
e-mail: daniel.dziob@uj.edu.pl

.Bogdan Łabędź
Student III-go roku Fizyki Medycznej

Instytut Fizyki UJ, ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków
numer pokoju: 335
e-mail: bogdan2.labedz@uj.edu.pl

.Kinga Klaga
Studentka III-go roku Biofizyka (WBBiB)

Instytut Fizyki UJ, ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków
numer pokoju: 335
e-mail: kinga.klaga@uj.edu.pl

.
Instytut Fizyki UJ, ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków
numer pokoju: 335
e-mail: molma@interia.pl

 
Pracownicy Publikacje Tematy badawcze Wspolpraca Edukacja
Tematy badawcze
Zakład Fizyki Materiałów Organicznych
Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński
ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków