Zakład Fizyki Materiałów Organicznych IF UJ PRACOWNICY | PUBLIKACJE | TEMATY BADAWCZE | WSPӣPRACA | EDUKACJA

Edukacja"Propozycja wykorzystania symulacji komputerowych oraz elementów biofizyki w nauczaniu fizyki na poziomie gimnazjum"
(praca licencjacka wykonana w 2011 roku w ZFMO)

Zakład Fizyki Materiałów Organicznych
Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński
ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków