Kontakt

Koordynator projektu
Dr Dagmara Sokołowska
e-mail: ufdsokol@cyf-kr.edu.pl

Instytut Fizyki UJ
ul. Reymonta 4
30-059 Kraków


Webmaster
Mgr Mateusz Wojtaszek
e-mail: mateusz.wojtaszek@uj.edu.pl

Instytut Fizyki UJ
ul. Reymonta 4
30-059 Kraków
Projekt wspólfinansowany przez Unie Europejska w ramach 7. Programu Ramowego © Webmaster: Mateusz Wojtaszek