Partnerzy w Europie

Strategia rozpowszechniania Projektu Fibonacci jest oparta na sieci 12. Centrów Referencyjnych w Europie, które posiadają informacje na temat poziomu rozwoju metodologii IBSME w danym regionie.

W ramach projektu każde Centrum Referencyjne jest odpowiedzialne za rozpowszechnianie metodologii IBSME w co najmniej dwóch nowych europejskich miastach, lub regionach (zwanych Partnerami Bliźniaczymi).

Na mapie poniżej można odnaleźć położenie Centrów Referencyjnych oraz Partnerów Bliźniaczych.

Europejski koordynator projektu
Centra Referencyjne w Europie
Partnerzy bliźniaczy 1
Partnerzy bliźniaczy 2


Projekt wspólfinansowany przez Unie Europejska w ramach 7. Programu Ramowego, Webmaster: Mateusz Wojtaszek