Kapitał ludzki                                                                                     UE

Wiedza i kompetencje z fizyki, chemii i informatyki na potrzeby gospodarki
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI

Zajęcia wyrównawcze:

powrót