Wykłady z fizyki dla I roku geologii UJ i II roku biogeologii UJ

Wykład specjalistyczny "Biomateriały" dla IV roku informatyki stosowanej UJ