Seminaria Zakładu Radiospektroskopii

Przeszłe seminaria

DataReferentTytuł
26 stycznia 2010 r.dr Stefan Gaździński"Badanie procesów neuroregeneracyjnych w mózgach alkoholików metodami MRJ"
12 stycznia 2010 r.dr Stefan Gaździński"Badanie skutków uzależnień od alkoholu metodami MRJ"
10 czerwca 2009 r.Piotr Nowak"Mechanizmy odporności na zamarzanie porostu Cetraria aculeata"
3 czerwca 2009 r.Maria Kocurek"Badanie funkcji układu nerwowego przy pomocy obrazowania czynnościowego MR"
27 maja 2009 r.Jan Kobierski"Badania relaksacyjne NMR procesów utleniania surowicy krwi"
20 maja 2009 r.mgr Anita Wnętrzak"Badanie wpływu działania środków neuroprotekcyjnych na uszkodzenia rdzenia kręgowego przy wykorzystaniu obrazowania MR"
29 kwietnia 2009 r.Radosław Żuk"Możliwości skojarzonej terapii antynowotworowej i przeciwpasożytniczej"