Pracownicy Zakładu Radiospektroskopii

(adresy e-mail dostępne są na osobnej stronie)

imię, nazwisko pokój telefon*

Kierownik Zakładu

Prof. dr hab. Kazimierz Łątka 330 5668

Profesorowie emerytowani

Dr hab., prof. UJ Barbara Blicharska 212 5543
Prof. dr hab. Jerzy S. Blicharski 212 5543

Samodzielni pracownicy naukowi

Dr hab. Hubert Harańczyk 213 5614

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Dr Magdalena Witek 245 5521

Doktoranci

Mgr Antoni Bijak 245 5521
Mgr Małgorzata Florek 211A 5637
Mgr Anna Leja 245 5521
Mgr Piotr Nowak 245 5521
Mgr Jan Kobierski 211A 5637
Mgr Lech Skórski 212 5543
Mgr Anita Wnętrzak 211A 5637
Mgr inż. Dorota Zalitacz 245 5521
Mgr Radosław Żuk 211A 5637

Pracownicy techniczni

Inż. Tomasz Malarz 211 5643
 
*dzwoniąc spoza Uniwersytetu Jagiellońskiego, przed podanym numerem należy wybrać: (+48) 12-663