Strona główna

Aktualności

Edukacja

Pracownicy

Linki

 

 

Wybrane prace opublikowane w 2008 roku

Artykuły

  • A. Szytuła, D. Kaczorowski, M. Kalychak, B. Penc, Y. Tyvanchuk, A. Winiarski, Electronic structure and magnetic properties of the compound CeCuIn, J. Phys. Chem. Solids 69, 2416-2419 (2008).
  • A. Szytuła, B. Penc, A. Jezierski, XPS study of RNiSb2 (R = Pr, Nd), Material Science 26, 759-765 (2008).
  • Ł. Gondek, M. Guillot, A. Szytuła, M. Gutowska, J. Więckowski, Magnetic properties of TbPtGe2 in high magnetic field, Solid State Communications 147, 313-316(2008).
  • Ł. Gondek, A. Arulraj, S. Baran, K. Nenkov, B. Penc, A. Szytuła, K. Tomala, Magnetic properties of Ho3-xYxCu4Sn4 (x = 0, 1, 2), J. Phys.-Condes. Matter 20, 295205 (2008).
  • V .Dyakonov, F. N. Bukhanko, V. I. Kamenev, E. E. Zubov, M. Arciszewska, W. Dobrowolski, V. Mikhaylov, R. Puźniak, A. Wiźniewski, K. Piotrowski, V. Varyukhin, H. Szymczak, A. Szytuła, R. Duraj, N. Stusser, A. Arulraj, S. Baran, B. Penc,      T. Jaworska-Gołąb, Lattice distortion effect on structure and on spin ordering of Mn ions in La1-xNdxMnO3+delta manganites, Phys. Rev. B 77, 214428 (2008).
  • A. Szytuła, A. Arulraj, S. Baran, D. Kaczorowski, B. Penc, N. Stusser, Magnetic
    properties of the compounds R2CuIn3 (R = Tb, Dy, Ho, Er), Solid State Communications 147, 61-64 (2008).
  • A. Szytuła, B. Penc, D. Kaczorowski, A. Arulraj, S. Baran, N. Stusser, K. Tomala,
    Magnetic and electronic properties of RCoxGe2 (R = Pr, Nd) compounds, J. Alloy. Compd. 460, 120-124 (2008).
  • A. Szytuła, D. Kaczorowski, Ł. Gondek, A. Arulraj, S. Baran, B. Penc, Magnetic structure of PrRh2Si2, Solid State Communications 146, 61-64 (2008).
  • Ł. Gondek, A. Szytuła, O. Prokhnenko, Complex magnetic behaviour of Ho3Cu4X4 compounds (X = Si and Sn), Acta Phys. Pol. A 113, 1179-1184 (2008).
  • A. Szytuła, A. Arulraj, S. Baran, T. Jaworska-Gołąb, B. Penc, N. Stusser, Y. Tyvanchuk, A. Zarzycki, Magnetic structure of RCuIn (R = Nd, Tb, Ho, Er), Acta Phys. Pol. A 113, 1185-1192 (2008).
  • J. Leciejewicz, B. Penc, A. Szytuła, A. Jezierski, A. Zygmunt, Magnetic properties of the Mn5Si3 compound, Acta Phys. Pol. A 113, 1193-1203 (2008).
  • A. Szytuła, M. Konyk, B. Penc, A. Winiarski, Mixed-valence state in Yb2CuGe6, Acta Phys. Pol. A 113, 1205-1209 (2008).
  • Ł. Gondek, A. Szytuła, D. Kaczorowski, Ya. Kalychak, B. Penc, J. Hernandez-Velasco, Yu. Tyvanchuk, Magnetism and electronic structure of RTIn (R = Ce, Pr, Nd; T = Ni, Cu, Pd, Au) ternary compounds, Chem. Met. Alloys 1, 92-96 (2008).
  • Ł. Gondek, J. Żukrowski, M. Bałanda, D. Kaczorowski, A. Szytuła, Magnetism and electronic structures of hexagonal 1:1:1 rare earth-based intermetallic compounds, Materials Science-Poland 26, 815-820 (2008).
  • A. Szytuła, Ya.M. Kalychak, Yu. Tyvanchuk, B. Penc, A. Winiarski, Electronic structures of RCuIn and R2CuIn3 (R = La, Ce, Pr), Materials Science-Poland 26, 1061-1067 (2008).
  • D. Kaczorowski, M. Konyk, A. Szytuła, L. Romaka, O. Bodak, Magnetic properties of the R2CuGe6 (R = Gd, Tb, Dy, Er) ternary compounds, Solid State Sciences 10, 1891-1894 (2008).
  • Yu. B. Tyvanchuk, A. Szytuła, A. Zarzycki, U.Ch. Rodewald, Ya.M. Kalychak, R. Pötten, Structure and magnetic properties of RE2CuIn3 (RE = Ce, Pr, Nd, Sm and Gd), J. Solid State Chem. 181, 3223 – 3228 (2008).
  • P.Starowicz, C. Liu, R. Khasanov, T. Kondo, G. Samolyuk, Y. Lee, T. Ohta, B. Harmon, P. Canfield, S. Bud'ko, E. Rotenberg, A. Kaminski, Direct observation of a Fermi surface and superconducting gap in LuNi2B2C, Phys. Rev. B 77, 134520 (2008).
  • C. M. Roland, R. B. Bogoslovov, R. Casalini, A. R. Ellis, S. Bair, S. J. Rzoska, K. Czuprynski, and S. Urban, Thermodynamic scaling and the characteristic relaxation time at the phase transition of liquid crystals, J. Chem. Phys. 128, 224506 (2008).
  • M. Jasiurkowska, A. Budziak, J. Czub, M. Massalska-Arodź, S. Urban, X-ray studies on the crystalline E phase of the 4–n–alkyl–4’–isothiocyanatobiphenyl homologous series (nBT n = 2 - 10), Liquid Crystals 35, 513-518 (2008).
  • J. Czub, S. Urban, M. Geppi, A. Marini, R. Dąbrowski, Dielectric properties of three-ring fluorinated compounds, Liquid Crystals 35, 527-531 (2008).
  • M. Geppi, A. Marini, C. A. Veracini, S. Urban, J. Czub, W. Kuczyński, R. Dąbrowski, Orientational order of di-fluorinated liquid crystals: a comparative 13C-NMR, optical and dielectric relaxation study in nematic and smectic B phases, J. Phys. Chem. B 112 (32), 9663–9676 (2008).
  • P. Kula, A. Spadło, J. Dziaduszek, M. Filipowicz, R. Dąbrowski, J. Czub, S. Urban, Mesomorphic, dielectric and optical properties of fluorosubstituted biphenyls, therphenyls and quaterphenyls, Opto Electronic Rev. 16 (4), 379-385 (2008).
  • R.B. Bogoslovov, C.M. Roland, J. Czub, S. Urban, Interaction potential in nematogenic 6CHBT, J. Phys. Chem. B. 112 (50), 16008-16011 (2008).

Monografie

  • A. Szytuła, Niezwykłe własności magnetyczne złożonych tlenków i związków międzymetalicznych, in: J. Chruściel, A. Szytuła i W. Zając (Eds.), Metody Komplementarne w Badaniach Faz Skondensowanych, Monografie nr 101, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce 2008, str. 29 - 47.
  • A. Szytuła, Przejścia fazowe w magnetykach w świetle badań metodą dyfrakcji neutronów i metodami komplementarnymi, in: J. Chruściel, A. Szytuła i W. Zając (Eds.), Metody Komplementarne w Badaniach Faz Skondensowanych, Monografie nr 101, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce 2008, str. 49 - 68.
  • Ł. Gondek, J. Czub, Dyfrakcja neutronów i techniki komplementarne w badaniach związków R3T4X4 (R - ziemia rzadka, T - metal przejściowy, X - pierwiastek p-elektronowy), in: J. Chruściel, A. Szytuła i W. Zając (Eds.), Metody Komplementarne w Badaniach Faz Skondensowanych, Monografie nr 101, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce 2008, str. 109 - 130.
  • S. Urban, Przykłady komplementarnych badań ciekłych kryształów, in: J. Chruściel, A. Szytuła i W. Zając (Eds.), Metody Komplementarne w Badaniach Faz Skondensowanych, Monografie nr 101, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce 2008, str. 295 – 316.

Inne

  • A. Szytuła, 125 rocznica skroplenia składników powietrza, Foton 101, 14 - 16 (2008).