Strona główna

Aktualności

Edukacja

Pracownicy

Linki

 

 

Wybrane prace opublikowane w 2006 roku

Artykuły

 • Ł. Gondek, A. Szytuła, M. Ślaski, Magnetic properties of NdRu2Si2 revisited, Solid State Commun., 140, 141-143 (2006).
 • A. Szytuła, M. Duraj, Ł. Gondek, B. Penc, E. Wawrzyńska, Magnetoelastic phase transitions in ternary rare earth intermetallics, J. Alloy. Compd., 423,  10-14 (2006).
 • E. Wawrzyńska, A. Szytuła, Magnetic ordering schemes in R3T4X4 compounds, Mater. Sci.- Poland, 24, 543-549 (2006).
 • A. Szytuła, D. Gomółka, A. Jezierski, B. Penc, E. Wawrzyńska, A Winiarski, Electronic structures of intermetallic rare earth compounds, Mater. Sci.- Poland, 24, 557-561 (2006).
 • A. Jezierski, A. Szytuła, D. Kaczorowski, Effect of spin-orbit coupling on the electronic structure of bismuthide YbAuBi, Mater. Sci.- Poland, 24, 683-687 (2006).
 • V. Dyakonov, F. Bukhanko, V. Kamenev, E. Zubov, S. Baran, T. Jaworska-Gołąb,
  A. Szytuła, E. Wawrzyńska, B. Penc, R. Duraj, N. Stüsser, M. Arciszewska,
  W. Dobrowolski, K. Dyakonov, J. Pientosa, O. Manus, A. Nabiałek, P. Aleshkevych,
  R. Puzniak, A. Wiśniewski, R. Zuberek, H. Szymczak, Structural and magnetic properties of La1-xPrxMnO3+Δ (0 ≤ x ≤ 1.0), Phys. Rev. B, 74, 024418 (2006).
 • S. Baran, Ł. Gondek, J. Hernandez-Velasco, D. Kaczorowski, A. Szytuła, Magnetic ordering in RPtIn (R = Dy and Ho) ternary intermetallics, J. Magn. Magn. Mater., 305, 196-201 (2006).
 • A. Kowalczyk, A. Szytuła, A. Jezierski, T. Toliński, A. Winiarski, Electronic structure and magnetic properties of YbNi4Cu compound, Physica B, 378-380, 736-737 (2006).
 • A. Szytuła, A. Jezierski, A. Winiarski, B. Penc, V. H. Tran, Photoemission studies and electronic structure of U2T2In (T = Ni, Rh, Pt) compounds, J. Phys.-Condes. Matter, 18, 4355-4370 (2006).
 • A. Szytuła, M. Bałanda, D. Kaczorowski, S. Baran, Ł. Gondek, J. Hernandez-Velasco, B. Penc, N. Stüsser, E. Wawrzyńska, Magnetic, electronic and transport properties of RAg2Ge2 (R = Pr, Nd) compounds, Intermetallics, 14, 315-324 (2006).
 • S. Baran, F. Henkel, D. Kaczorowski, J. Hernandez-Velasco, B. Penc, N. Stüsser,
  A. Szytuła, E. Wawrzyńska, Magnetic properties of the RCoxGe2 (R = Gd-Er) compounds, J. Alloy. Compd., 415, 1-7 (2006).
 • S. Baran, Ł. Gondek, J. Hernandez-Velasco, D. Kaczorowski, A. Szytuła, Ferromagnetic ordering in ErPtIn, J. Magn. Magn. Mater., 300, 484-489 (2006).
 • A. Szytuła, D. Kaczorowski, S. Baran, J. Hernandez-Velasco, B. Penc, N. Stüsser,
  E. Wawrzyńska, K. Gofryk, Magnetic, electronic and transport properties of the Ce3Ag4X4 (X = Ge, Sn) compounds, Intermetallics, 14, 702-709 (2006).
 • A. Szytuła, A. Jezierski, B. Penc, E. Wawrzyńska, A. Zygmunt, Magnetic properties and electronic structure of Gd3Cu4X4 (X = Ge, Sn), Phys. Status Solidi B - Basic Solid State Phys., 243, 299-303 (2006).
 • B. Penc, A. Szytuła, E. Wawrzyńska, A. Winiarski, Electronic structure of RCoxGe2 (R = Ce, Pr, Gd) compounds, phys. stat. sol. (c), 3, 166-170 (2006).
 • T. Soliński, A. Szytuła, A. Hoser, A. Kowalczyk, B. Andrzejewski, Neutron diffraction on TmNi4Al, Physica Status Solidi B - Basic Solid State Physics 243, 4064-4069 (2006).
 • J. Czub, S. Urban, A. Würflinger, High pressure studies of the static permittivity tensor components in the nematic phase of 6CB, Liq. Cryst., 33, 85-89 (2006).
 • W. Zając, S. Urban, V. Domenici, M. Geppi, C. A. Veracini, M. T. F. Telling, and B. J. Gabryś, Stochastic molecular motions in the nematic, smectic-A, and solid phases of p,p′-di-n-heptyl-azoxybenzene as seen by quasielastic neutron scattering and 13C cross-polarization magic-angle-spinning NMR, Phys. Rev. E, 73, 051704 (2006).
 • S. Urban, J. Czub, R. Dąbrowski, A. Würflinger, Pressure - temperature phase diagrams for four higher members (nonyl – dodecyl) of the homologous series of 4’-alkyl-4-isothiocyanato-biphenyl (nBT), Phase Transitions, 79, 331 - 342 (2006).
 • M. Jasiurkowska, A. Budziak, J. Czub, S. Urban, Dielectric and X-ray Studies of Eleventh and Twelfth Members of Two Isothiocyanato Mesogenic Compounds, Acta Physica Polonica A, 110, 795-805 (2006).

Artykuły przeglądowe

 • A. Szytuła, Complex magnetic phenomena in f-electron intermetallic compounds, Mater. Sci.- Poland, 24, 737-751 (2006).
 • A. Szytuła, Neutron scattering for materials science, Solid State Phenomena, 112, 39-59 (2006).

Monografie

 • A. Szytuła, Dyfrakcja neutronów, w Komplementarne metody badań przemian fazowych, pod redakcją E. Mikuli, A. Migdał-Mikuli, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, str. 91-120.
 • S. Urban, Spektroskopia dielektryczna, w Komplementarne metody badań przemian fazowych, pod redakcją E Mikuli i A. Migdał-Mikuli, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, str. 197-209.

Inne

 • I Pracownia Fizyczna pod redakcja Andrzeja Magiery wydana przez Instytut Fizyki UJ (w Oficynie wydawniczej IMPULS), ISBN 837308763-X, 2006.