Strona główna

Aktualności

Edukacja

Pracownicy

Linki

 

 

EDUKACJA

STRONA SPECJALIZACJI: FIZYKA FAZY SKONDENSOWANEJ

PODSTAWY FIZYKI MATERII SKONDENSOWANEJ [ZINM]

MATERIAŁY DO WYKŁADÓW POPULARNO-NAUKOWYCH [ZINM]

MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Spektroskopia fotoelektronów warstw polimerów [ZFCS, ZINM]

Spektroskopia dielektryczna ciekłych kryształów

Badanie relaksacji dielektrycznej w kamforze

Więcej materiałów

PREZENTACJE