Strona główna

Aktualności

Edukacja

Pracownicy

Linki

 

 

W naszym Zakładzie prowadzimy badania nad własnościami fizycznymi nowoczesnych materiałów, które są stosowane w współczesnych technologiach. Prace nasze dotyczą zarówno materiałów organicznych takich jak molekularne i ciekłe kryształy, jak również nieorganicznych kryształów magnetycznych oraz materiałów nadprzewodzących, w tym również nadprzewodników wysokotemperaturowych. Badamy strukturę krystaliczną i elektronową, dynamikę sieci, własności elektryczne, optyczne i magnetyczne. Celem tych prac jest poznanie fundamentalnych praw opisujących własności nowoczesnych materiałów co pozwoli w przyszłości opracować metody wytwarzania związków o ściśle określonych własnościach.

Ciekłe kryształy

Są nowym stanem materii, pośrednim między stanem stałym a ciekłym, wykazują własności typowe dla cieczy (płynność) oraz kryształów (anizotropia własności fizycznych). W naszym Zakładzie prowadzimy badania nad własnościami termodynamicznymi i dielektrycznymi ciekłych kryształów termotropowych.

Więcej o badaniach dielektrycznych

Związki magnetyczne

W Zakładzie badamy własności związków między metalicznych ziem rzadkich oraz metali przejściowych jak również magnetyków molekularnych. Określamy temperatury krytyczne: Curie i Neela, namagnesowanie, podatność magnetyczną. Stosowana przez nas metoda rozpraszania neutronów pozwala nam określić strukturę magnetyczną, czyli typ uporządkowania momentów magnetycznych. Badamy również strukturę elektronową tych związków za pomocą spektroskopii fotoelektronów.

Nadprzewodniki wysokotemperaturowe

Nadprzewodniki wysokotemperaturowe są przedmiotem naszego zainteresowania od momentu ich odkrycia. Badania nasze koncentrują się na poszukiwaniu nowych materiałów o temperaturach przejścia w stan nadprzewodzący powyżej 100K. Jednocześnie badamy własności elektryczne i magnetyczne tych związków w fazie nadprzewodzącej i normalnej w celu poznania mechanizmu nadprzewodnictwa.

Więcej o badaniach struktury magnetycznej i elektronowej magnetyków oraz związków nadprzewodzących