SPIS DOŚWIADCZEŃ POKAZOWYCH
PRACOWNI POKAZÓW FIZYCZNYCH

MECHANIKA
CIEPŁO
ELEKTRYCZNOŚĆ  I  MAGNETYZM
OPTYKA
FIZYKA  WSPÓŁCZESNA