PRACOWNICY PRACOWNI POKAZÓW FIZYCZNYCH
 
 

Nauczyciele akademiccy

dr Marek Goł±b                                   ufmgolab@kinga.cyf-kr.edu.pl

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Krzysztof Igła              
mgr Robert Maciński
mgr inż. Sławomir Oksiutowicz            slawomir.oksiutowicz@if.uj.edu.pl                         
inż. Jolanta Suder

Telefon do PPF: (12) 632 48 88  wewn. 5504
 
POWRÓT DO PPF