DOŚWIADCZENIA POKAZOWE Z FIZYKI

OPTYKA


    OPTYKA GEOMETRYCZNA

    ZJAWISKA OPTYKI GEOMETRYCZNEJ
    O 1.1 Cienie
    O 1.2 Prowadnice światła
    O 1.3 Odbicie i załamanie światła
    O 1.4 Całkowite wewnętrzne odbicie światła
    O 1.5 Katakaustyka
    O 1.6 Zwierciadło płaskie
    O 1.7 Zwierciadło wklęsłe i wypukłe
    O 1.8 Pryzmat wodny odwracający
    O 1.9 Pryzmat odwracający Amici
    O 1.10 Odbicie i załamanie światła
    O 1.11 Załamanie światła w ośrodku o zmiennej gęstości - roztwór soli kuchennej zmiennym stężeniu
    O 1.12 Pryzmat - minimum odchylenia
    O 1.13 Dwuwypukła soczewka powietrzna w wodzie
    O 1.14 Soczewka wodna
    O 1.15 Dwuwklęsła soczewka powietrzna w wodzie
    O 1.16 Załamanie światła na gradiencie gęstości ośrodka - wiązka laserowa prostopadła do gradientu

    PRZYRZĄDY OPTYCZNE
    O 2.1 Zwierciadło płaskie
    O 2.1 Zasada działania kalejdoskopu
    O 2.3 Zasada działania sekstansu
    O 2.4 Zwierciadło wklęsłe i wypukłe
    O 2.5 Dwuwypukła soczewka powietrzna w wodzie
    O 2.6 Soczewka wodna
    O 2.7 Dwuwklęsła soczewka powietrzna w wodzie
    O 2.8 Pryzmat achromatyczny i a vision directe
    O 2.9 Pryzmat - minimum odchylenia
    O 2.10 Pryzmat odwracający Amici
    O 2.11 Pryzmat wodny odwracający
    O 2.12 Luneta astronomiczna i ziemska
    O 2.13 Mikroskop metalograficzny, stereoskopowy, projekcyjny

    WADY ODWZOROWAŃ OPTYCZNYCH
    O 3.1 Koma
    O 3.2 Astygmatyzm
    O 3.3 Aberracja sferyczna
    O 3.4 Aberracja chromatyczna podłużna
    O 3.5 Aberracja chromatyczna poprzeczna
    O 3.6 Dystorsja
    O 3.7 Zakrzywienie obrazu
 

   OPTYKA FALOWA

    DYFRAKCJA
    O 4.1 Dyfrakcja światła na druciku
    O 4.2 Dyfrakcja na siatce dyfrakcyjnej transmisyjnej
    O 4.3 Dyfrakcja na pręcie z nacięciami (siatka dyfrakcyjna transmisyjna)
    O 4.4 Strefy Fresnela - mikrofale
    O 4.5 Dyfrakcja Bragga na krysztale
    O 4.6 Porównanie dyfrakcji światła zwykłego i laserowego na druciku, szczelinie lub dwóch szczelinach
    O 4.7 Model filtracji przestrzennej
 

    INTERFERENCJA
    O 5.1 Barwy interferencyjne - błonki mydlane o zmiennej grubości w świetle odbitym i przechodzącym
    O 5.2 Pierścienie Newtona w świetle odbitym i przechodzącym
    O 5.3 Interferometr Fabry-Perot
    O 5.4 Doświadczenie Younga
    O 5.5 Interferometr Michelsona złożony w oparciu o zestaw uniwersalny
    O 5.8 Doświadczenie Lloyda - mikrofale
    O 5.9 Interferometr Michelsona - mikrofale
    O 5.10 Interferencja - zwierciadło Fresnela
    O 5.11 Doświadczenie Younga dla światła laserowego - analiza obrazu interferencyjnego
    O 5.12 Doświadczenie Fresnela-Arago - interferencja wiązek spolaryzowanych

    POLARYZACJA
    O 6.1 Przyrząd polaryzacyjny Nrenberga
    O 6.2 Polaryzacja światła przy załamaniu
    O 6.3 Polaryzacja światła przez rozproszenie
    O 6.4 Skręcenie płaszczyzny polaryzacji - roztwory optycznie czynne
    O 6.5 Obrazy różnych przedmiotów w świetle spolaryzowanym
    O 6.6 Pryzmat Wollastone'a
    O 6.7 Skręcenie płaszczyzny polaryzacji w polu magnetycznym - zjawisko Faradaya
    O 6.8 Skręcenie płaszczyzny polaryzacji w polu elektrycznym w ferroelektryku
    O 6.9 Zmiana fazy przy odbiciu światła od powierzchni dielektryka - pierścienie Newtona
            w świetle spolaryzowanym
    O 6.10 Polaryzacja światła przy odbiciu od powierzchni dielektryka
    O 6.11 Polaryzacja światła przy odbiciu od powierzchni metalu
    O 6.12 Polaryzacja eliptyczna
    O 6.13 Płytka ćwierćfalowa - polaryzacja kołowa

    DYSPERSJA
    O 7.1 Dyspersja pryzmatu
    O 7.2 Dyspersja normalna i anomalna
    O 7.3 Skrzyżowane dyspersje
    O 7.4 Widzenie. Złudzenia
 

   FOTOMETRIA

    PRZYRZĄDY FOTOMETRYCZNE
    O 8.1 Fotometr z tłustą plamą
    O 8.2 Fotometr cieniowy
    O 8.3 Model mikrofotometru
 

   EMISJA I ABSORBCJA ŚWIATŁA. ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

    ŹRÓDŁA ŚWIATŁA - WŁASNOŚCI PROMIENIOWANIA
    O 9.1 Widmo liniowe rtęci
    O 9.2 Widma liniowe par i gazów (spektrometr szkolny)
    O 9.3 Widma absorpcyjne (spektrometr szkolny)
    O 9.5 Demonstracja prawa Wiena
    O 9.6 Absorpcja i fluorescencja w parach sodu
    O 9.7 Absorpcja w szkle neodymowym
 
 

   OPTYKA WSPÓŁCZESNA

    PODSTAWOWE ZJAWISKA OPTYKI WSPÓŁCZESNEJ
    O 10.1 Usuwanie przestrzennego szumu lasera przy pomocy filtru przestrzennego
    O 10.3 Zastosowanie modulacji światła laserowego do przesyłania informacji
    O 10.4 Zestaw holograficzny - metoda wykonywania hologramu
    O 10.7 Zmiana fazy przy odbiciu światła od powierzchni dielektryka - pierścienie Newtona w świetle
               spolaryzowanym