NIEBIESKIE  GIGANTY

Dr Marek Jamrozy (Obserwatorium Astronomiczne UJ)                       
  
Wszechświatowe rekordy wielkości w astronomii należą do obiektów,
których nie dostrzeżemy na niebie gołym okiem, ani co więcej - nawet przez
największą lunetę. Te niebieskie monstra, zamiast światła widzialnego,
wysyłają fale radiowe, które wykrywane są przez odbiorniki zwane radioteleskopami.
Energia tych obiektów jest czerpana z zasobów grawitacyjnych supermasywnych
czarnych dziur umieszczonych w centralnych częściach galaktyk.
Referat będzie odkrywał tajemnice tych rzadkich i słabo poznanych obiektów.
Powrót