DO¦WIADCZENIA POKAZOWE Z FIZYKI

MECHANIKA


    FIZYKA JAKO NAUKA EMPIRYCZNA

    ZŁUDZENIA
    H 2.1 Złudzenia cieplne - 3 zlewki z wodą o różnej temperaturze
    H 2.6 Złudzenia optyczne związane z barwami
    H 2.8 Efekt stroboskopowy
    H 2.9 Złudzenia związane ze zmęczeniem oka - obrazy dopełniające
    H 2.10 Złudzenia optyczne jednobarwne

    PODSTAWOWE PRZYRZĄDY POMIAROWE
    H 3.1 Pomiar długo¶ci - przymiar liniowy, ta¶mowy, noniusz, suwmiarka, ¶ruba mikrometryczna,
              czujnik zegarowy
    H 3.2 Masa, pomiar masy - waga szalkowa, sprężynowa, analityczna, aptekarska, dziesiętna
    H 3.3 Pomiar czasu - zegar, stoper, wahadło, balans zegarowy, metronom
    H 3.4 Mierzenie kątów - metoda Poggendorfa
    H 3.5 Zjawisko paralaksy
    H 3.6 Czuło¶ć przyrządów pomiarowych - "szumy własne" układów elektronicznych,
              galwanometru
 

   KINEMATYKA PUNKTU MATERIALNEGO I BRYŁY SZTYWNEJ

    RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY
    M 1.1 Ruch jednostajny prostoliniowy - rurka z wodą i pęcherzykiem
   M 1.3 Ruch jednostajny prostoliniowy - wózek ze znacznikiem kroplowym
    M 1.5 Ruch jednostajny prostoliniowy na linii powietrznej
    M 1.6 Pomiar prędko¶ci kuli karabinowej - dwie wirujące tarcze

    RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE ZMIENNY
    M 2.1 Ruch jednostajnie przyspieszony - kulki na równi pochyłej
    M 2.2 Ruch jednostajnie przyspieszony - wózek ze znacznikiem kroplowym na równi pochyłej
    M 2.4 Ruch jednostajnie zmienny na linii powietrznej
    M 2.6 Ruch jednostajnie przyspieszony - spadanie zakopconej płytki pod kamertonem
    M 2.7 Ruch jednostajnie przyspieszony - spadanie kulek na lince
    M 2.8 Spadanie ciał - rura Newtona

    RZUT POZIOMY I UKO¦NY
    M 4.1 Rzut poziomy - stół powietrzny
    M 4.2 Rzut poziomy - parabola ze strumienia wody
    M 4.4 Niezależno¶ć ruchów - kulki, listwa metalowa
    M 4.5 Rzut uko¶ny - parabola ze strumienia wody
    M 4.6 Rzut uko¶ny - stół powietrzny

    RUCH PO OKRĘGU I INNE RUCHY KRZYWOLINIOWE
    M 5.1 Ruch po okręgu - stół powietrzny
    M 5.2 Ruch pod wpływem siły centralnej - stół powietrzny
    M 5.3 Prawo zachowania prędko¶ci polowej - zmniejszanie promienia w ruchu kulki po okręgu

    KINEMATYKA BRYŁY SZTYWNEJ
    M 6.1 Ruch postępowy i obrotowy - pręt zapalony na obu końcach
    M 6.2 Ruch bryły sztywnej na płaszczyĽnie - stół powietrzny
    M 6.3 Ruch obrotowy bryły sztywnej - stół powietrzny
 

   RUCH DRGAJĄCY; RUCH HARMONICZNY
    M 7.1 Różne rodzaje ruchów drgających - wahadło matematyczne, wahadło fizyczne, ciężarek
               na sprężynie, ciężarek między dwiema sprężynami, woda w U - rurce
    M 7.2 Prędko¶ć w ruchu harmonicznym - wahadło z piaskiem
    M 7.3 Ruch drgający prosty - projekcja cieniowa ruchu kołowego
    M 7.4 Ruch drgający prosty - stół powietrzny
 

   DYNAMIKA RUCHU POSTĘPOWEGO

    PIERWSZA ZASADA DYNAMIKI
    M 8.1 Pierwsze prawo dynamiki Newtona - krążek na stole powietrznym
    M 8.2 Pierwsze prawo dynamiki Newtona - wózek na linii powietrznej
    M 8.3 Pierwsze prawo dynamiki Newtona - wózek na szynie

    BEZWŁADNO¦Ć
    M 9.1 Bezwładno¶ć - wybijanie guzików
    M 9.2 Bezwładno¶ć - zrywanie nici nad i pod ciężarkiem
    M 9.3 Bezwładno¶ć - wbijanie gwoĽdzi do kloca
    M 9.4 Bezwładno¶ć - wbijanie młotka na trzonek
    M 9.5 Bezwładno¶ć - wyciąganie tekturki spod monety
    M 9.6 Bezwładno¶ć - wyciąganie serwety spod szklanki z wodą
    M 9.7 Bezwładno¶ć powietrza - łamanie prętów nakrytych gazetą
    M 9.8 Łamanie pręta na pier¶cieniach papierowych zawieszonych na ostrzach noży

    DRUGA ZASADA DYNAMIKI
    M 10.1 II zasada dynamiki Newtona - stół powietrzny
    M 10.2 Ruch pod wpływem stałej siły - linia powietrzna
    M 10.3 Ruch pod wpływem stałej siły - stół powietrzny

    ZASADA D'ALEMBERTA
    M 11.1 Siła d'Alemberta - ruch ciała zawieszonego na dynamometrze
    M 11.2 Siła d'Alemberta - spadające deseczki połączone zawiasem
    M 11.3 Siła d'Alemberta - spadające ciężarki z dynamometrem
    M 11.4 Siła d'Alemberta - ruch przyspieszony naczynia z wodą
    M 11.5 Siła d'Alemberta - klocek na wózku poruszającym się po równi pochyłej
    M 11.6 Siła d'Alemberta - klocek na hu¶tawce
    M 11.7 Wyciąganie bibułki spomiędzy spadających odważników
    M 11.8 Zasada bezwładno¶ci - wahadło w układzie przyspieszonym na linii powietrznej
    M 11.9 Zasada d'Alemberta - wahadło Maxwella na wadze

    TRZECIA ZASADA DYNAMIKI
    M 12.1 Oddziaływanie - armatka spirytusowa
    M 12.2 Oddziaływanie - lokomotywa elektryczna na torze kołowym
    M 12.3 Oddziaływanie - koło Segnera z gazem ziemnym
    M 12.4 Oddziaływanie - wypływ wody z wygiętej rurki
    M 12.5 Oddziaływanie - balans
    M 12.6 Oddziaływanie - zegar na szalce
    M 12.7 Oddziaływanie - magnes i żelazo
    M 12.8 Oddziaływanie - dwa magnesy
    M 12.9 Oddziaływanie - zanurzanie pręta do zlewki z wodą umieszczonej na wadze
    M 12.10 Oddziaływanie - przeciąganie dwóch osób na wózkach
 

    DYNAMIKA RUCHU PO OKRĘGU
    M 13.1 Ruch po okręgu - stół powietrzny
    M 13.3 Siła do¶rodkowa - zakrzywianie toru kulki obracanej wraz z dynamometrem
    M 13.4 Siła do¶rodkowa - ruch kulki po przecięciu nitki w trakcie ruchu
    M 13.5 Siła do¶rodkowa - tarcza szlifierska (ruch iskier)
    M 13.7 Siła do¶rodkowa - ruch szklanki z wodą po okręgu
    M 13.8 Siła do¶rodkowa - swobodna powierzchnia cieczy
    M 13.9 Siła do¶rodkowa - zakrzywianie toru kulki żelaznej magnesem
    M 13.10 Siła do¶rodkowa - zasada działania separatora
    M 13.11 Siła do¶rodkowa - wyżymaczka
    M 13.12 Siła do¶rodkowa - demonstracja na wirownicy
    M 13.13 Pomiar siły do¶rodkowej na wirownicy
    M 13.14 Toczenie się wiotkiego łańcucha
    M 13.15 Model martwej pętli

    DYNAMIKA UKŁADU PUNKTÓW. ¦RODEK MASY
    M 14.1 Zachowanie się układów złożonych - stół powietrzny
    M 14.2 ¦rodek masy układu ciał - stół powietrzny
    M 14.4 Ruch ¶rodka masy - krążek obciążony ołowiem
    M 14.5 Ruch ciała pod wpływem siły przyłożonej do CM
    M 14.6 Prawo Newtona w odniesieniu do CM - stół powietrzny
    M 14.7 Prawo Newtona w odniesieniu do CM - linia powietrzna
    M 14.8 Dynamika układu dwóch ciał - stół powietrzny

    ZASADA ZACHOWANIA PĘDU. ZDERZENIA
    M 15.1 Układy wybuchające (zasada zachowania pędu) - stół powietrzny i linia powietrzna
    M 15.2 Zderzenia doskonale elastyczne - stół powietrzny
    M 15.3 Zderzenia czę¶ciowo elastyczne - stół powietrzny
    M 15.4 Zderzenia nieelastyczne - stół powietrzny
    M 15.5 Zderzenia elastyczne - linia powietrzna
    M 15.6 Zderzenia nieelastyczne - linia powietrzna
    M 15.7 Zderzenia kul sprężystych, małosprężystych i niesprężystych
    M 15.8 Odbicie kulki od ¶ciany
    M 15.9 Zasada zachowania pędu - armatka spirytusowa
 
 

  PRACA I ENERGIA MECHANICZNA. TARCIE

    ENERGIA POTENCJALNA I KINETYCZNA
    M 16.2 Różne rodzaje ruchów drgających
    M 16.3 Wahadło Maxwella
    M 16.4 Wahadło o zmiennej długo¶ci
    M 16.5 Kulka odbijająca się od podłoża

    ZASADA ZACHOWANIA ENERGII
    M 17.1 Zasada zachowania energii - kulka odbijająca się od podłoża
    M 17.2 Zasada zachowania energii - wahadło o zmiennej długo¶ci
    M 17.3 Zasada zachowania energii - wahadło Maxwella
    M 17.4 Pomiar prędko¶ci kuli przy pomocy wahadła balistycznego

    TARCIE
    M 18.1 Tarcie - ruch kulki po suknie i po gładkim stole
    M 18.2 Siła tarcia - zależno¶ć od wielko¶ci powierzchni
    M 18.3 Siła tarcia - zależno¶ć od siły przyciskającej
    M 18.4 Siła tarcia - pręt na palcach, ciężar na pręcie obracanym
    M 18.5 Tarcie toczne
    M 18.6 Tarcie a zasada zachowania energii - zapalanie zapałki

    MASZYNY PROSTE
    M 19.1 Maszyny proste - równia pochyła
    M 19.2 Maszyny proste - klin
    M 19.3 Maszyny proste - ¶ruba
    M 19.4 Maszyny proste - dĽwignia jedno i dwuramienna
    M 19.5 Maszyny proste - blok stały i ruchomy
    M 19.6 Maszyny proste - wielokrążki
    M 19.7 Maszyny proste - kołowrót, przekładnia trybowa
 

   POLE GRAWITACYJNE. CIĄŻENIE POWSZECHNE

    RUCH W POLU GRAWITACYJNYM
    M 21.1 Spadanie ciał - rura Newtona
    M 21.2 Ruch jednostajnie przyspieszony - spadanie kulek na lince
    M 21.3 Rzut pionowy - stół powietrzny
    M 21.4 Spadanie swobodne - stół powietrzny
    M 21.5 Ruch jednostajnie przyspieszony - spadanie zakopconej płytki pod kamertonem
    M 21.6 Rzut poziomy - stół powietrzny
    M 21.7 Rzut uko¶ny - stół powietrzny
    M 21.8 Rzut poziomy i uko¶ny - parabola ze strumienia wody
    M 21.9 Niezależno¶ć ruchów - spadanie swobodne i rzut poziomy - kulki i listwa metalowa

    RUCH PLANET; PRAWA KEPLERA
    M 22.1 Prawo zachowania prędko¶ci polowej - zmniejszanie promienia w ruchu kulki po okręgu
    M 22.2 Ruch w polu siły centralnej - stół powietrzny
    M 22.3 Do¶wiadczalny dowód ruchu obrotowego Ziemi - żyroskop powietrzny
    M 22.4 Do¶wiadczalny dowód ruchu obrotowego Ziemi - wahadło Foucaulta
 

   BRYŁA SZTYWNA

    STATYKA BRYŁY SZTYWNEJ
    M 23.1 Równowaga trzech sił - model z ciężarkami
    M 23.2 Równowaga trzech sił - dynamometry
    M 23.3 Równowaga trzech sił równoległych
    M 23.4 Równowaga - ciężarki na dĽwigni dwustronnej
    M 23.5 Wyznaczanie ¶rodka ciężko¶ci różnych ciał
    M 23.6 Moment siły - tarcza z otworami
    M 23.7 Moment siły - koło pasowe
    M 23.8 Moment siły - listewki drewniane
    M 23.9 Moment siły - "magiczna szpula"
    M 23.10 Rodzaje równowagi - kula na powierzchniach o różnych kształtach
    M 23.11 Warunki równowagi - konstrukcja z płytek
    M 23.12 Miara stabilno¶ci - "Wańka wstańka", etażerka
    M 23.13 Równowaga - ciężarki na równi dwustronnej
    M 23.14 Magiczny stożek

    RUCH OBROTOWY BRYŁY SZTYWNEJ. MOMENT BEZWŁADNO¦CI
    M 24.2 Moment bezwładno¶ci - walec pełny i wydrążony na równi pochyłej
    M 24.3 Moment bezwładno¶ci względem różnych osi obrotu
    M 24.4 Zależno¶ć przyspieszenia kątowego od momentu siły i momentu bezwładno¶ci

    ZASADA ZACHOWANIA MOMENTU PĘDU
    M 26.1 Zachowanie krętu - wirujący stolik
    M 26.2 Zasada zachowania momentu pędu - żyroskop powietrzny
    M 26.3 Reakcja żyroskopu na dowolny moment siły - żyroskop powietrzny
    M 26.4 Do¶wiadczalny dowód ruchu obrotowego Ziemi
    M 26.5 Ruch w polu siły centralnej - stół powietrzny
    M 26.6 "Zło¶liwa walizka"

    SWOBODNE OSIE OBROTU
    M 27.1 Swobodne osie obrotu - gąbka wprawiona w ruch
    M 27.2 Swobodne osie obrotu - obracanie się ciał zawieszonych na wirownicy
    M 27.3 Swobodne osie obrotu - obracanie się surowego i ugotowanego jajka
 

    RUCH WZGLĘDEM STAŁEGO PUNKTU - PRECESJA I NUTACJA
    M 28.1 Ogólny ruch obrotowy bryły sztywnej względem punktu - żyroskop powietrzny (B=C)
    M 28.2 Reakcja żyroskopu na dowolny moment siły
    M 28.3 Precesja bąka
    M 28.4 Precesja koła rowerowego
    M 28.5 Ważka żyroskopowa
    M 28.6 Precesja - ruch obrotowy tekturowego krążka rzucanego pod różnymi kątami do poziomu
    M 28.7 Precesja regularna w polu ciężko¶ci - żyroskop powietrzny
    M 28.8 Zależno¶ć precesji od różnych zmiennych: szybko¶ć rotacji, kierunek rotacji, moment siły i inne
    M 28.9 Precesja chwilowej osi obrotu - żyroskop powietrzny
    M 28.10 Chwilowa o¶ obrotu, ruch nutacyjny - żyroskop powietrzny
    M 28.11 Zależno¶ć nutacji od różnych zmiennych
 

   WZGLĘDNO¦Ć RUCHU. UKŁADY ODNIESIENIA

    INERCJALNE I NIEINERCJALNE UKŁADY ODNIESIENIA. PSEUDOSIŁY
    M 31.1 Siła do¶rodkowa - zakrzywienie toru kulki obracanej wraz z dynamometrem
    M 31.2 Siła do¶rodkowa - zakrzywienie toru kulki żelaznej magnesem
    M 31.3 Siła do¶rodkowa - ruch kulki po przecięciu nitki w trakcie ruchu po okręgu
    M 31.4 Siła do¶rodkowa - tarcza szlifierska (ruch iskier)
    M 31.6 Siła do¶rodkowa - swobodna powierzchnia cieczy
    M 31.7 Siła do¶rodkowa - zasada działania separatora
    M 31.8 Siła do¶rodkowa - wyżymaczka
    M 31.9 Siła do¶rodkowa - rurka z gazem na wirownicy
    M 31.10 Toczenie się wiotkiego łańcucha
    M 31.11 Model martwej pętli
    M 31.12 Ruch szklanki z wodą po okręgu
    M 31.13 Siła do¶rodkowa - demonstracja na wirownicy
    M 31.14 Pomiar siły do¶rodkowej na wirownicy
    M 31.16 Ruch w polu siły centralnej - stół powietrzny
    M 31.16 Wahadło Foucaulta - siła Coriolisa
    M 31.17 Model wahadła Foucaulta na wirownicy
    M 31.18 Przyspieszenie Coriolisa - ruch zakopconej kulki na obracającej się tarczy
 

     WŁASNO¦CI SPRĘŻYSTE CIAŁ

    MECHANICZNE WŁASNO¦CI MATERII
    M 32.1 Sprężysto¶ć - sprężyna stalowa, miedziana i ołowiana
    M 32.2 Sprężysto¶ć - zmiana objęto¶ci przy rozciąganiu węża gumowego z wodą
    M 32.3 Sprężysto¶ć - model urządzenia do wyznaczania modułu Younga
    M 32.4 Sprężysto¶ć - skręcanie rurki gumowej ze wskaĽnikami
    M 32.5 Sprężysto¶ć - rozciąganie koła narysowanego na ta¶mie gumowej
    M 32.6 Sprężysto¶ć - model układu do wyznaczania modułu sztywno¶ci
    M 32.7 Sprężysto¶ć - strzałka ugięcia
    M 32.8 Zderzanie się kul sprężystych, małosprężystych i niesprężystych
    M 32.9 Wysoko¶ć odbicia kulki uderzającej o podłoża o różnej sprężysto¶ci
    M 32.10 Zależno¶ć sprężysto¶ci materii od temperatury - dzwonek ołowiany zanurzany w ciekłym azocie
    M 32.11 Zależno¶ć sprężysto¶ci materii od temperatury - drut miedziany wyżarzany
    M 32.12 Odbicie kulki od ¶ciany
    M 32.13 Odkształcenia przy zderzaniu się - piłka pingpongowa na zakopconej płytce
    M 32.14 Własno¶ci sprężyste materii - odtwarzanie napisu na kostce ołowianej
    M 32.15 Anomalna rozszerzalno¶ć termiczna gumy - zmiana sprężysto¶ci z temperaturą
 

   MECHANIKA PŁYNÓW

    HYDROSTATYKA
    M 33.1 Swobodna powierzchnia cieczy
    M 33.2 Manometry
    M 33.3 Zależno¶ć ci¶nienia hydrostatycznego od głęboko¶ci
    M 33.4 Naczynia połączone - lewar i inne
    M 33.5 Prawo Pascala
    M 33.6 Prasa hydrauliczna
    M 33.7 Paradoks Pascala
    M 33.8 Prawo Archimedesa dla cieczy
    M 33.9 Prawo Archimedesa - płytka parafinowa na dnie naczynia
    M 33.10 Pływak Kartezjusza
    M 33.11 Waga hydrostatyczna
    M 33.12 Areometry
    M 33.13 Pływanie ciał, stateczno¶ć statków

    AEROSTATYKA
    M 34.2 Ważenie powietrza
    M 34.4 Aneroid, barograf
    M 34.5 Ci¶nienie atmosferyczne - "kaczka" pod kloszem pompy próżniowej
    M 34.6 Półkule magdeburskie
    M 34.7 Woda w odwróconej szklance przykrytej kartką papieru
    M 34.8 Ci¶nienie gazu - zależno¶ć od wysoko¶ci (wielootworowy palnik gazowy)
    M 34.9 Prawo Archimedesa dla gazów
    M 34.10 Balony - bańki mydlane z gazem ziemnym
    M 34.11 Pompy wodne
    M 34.12 Pipeta

    HYDRODYNAMIKA
    M 35.1 Ci¶nienie statyczne i dynamiczne
    M 35.2 Model fontanny
    M 35.3 Spadek ci¶nienia w cieczy płynącej w rurach
    M 35.4 Zależno¶ć prędko¶ci wypływu cieczy od wysoko¶ci słupa
    M 35.5 Ci¶nienie statyczne i dynamiczne - rurka Pitota
    M 35.6 Układ do demonstracji prawa Bernoulliego
    M 35.7 Pompka wodna
    M 35.8 Taran hydrauliczny
    M 35.9 Koło wodne
    M 35.10 Turbiny
    M 35.11 Lepko¶ć - spadanie kulek w cieczy
    M 35.12 Model układu do pomiaru lepko¶ci metodą Poisseuille'a
    M 35.13 Efekt Magnusa - obracające się kulki wpadające do wody
    M 35.14 Ruch cieczy laminarny i turbulentny
    M 35.15 Prędko¶ć laminarnego przepływu cieczy lepkiej w rurce o przekroju kołowym

    AERODYNAMIKA
    M 36.1 Paradoksy aerodynamiczne
    M 36.2 Siła no¶na skrzydła samolotu, model helikoptera
    M 36.3 Żaglówka na kółkach
    M 36.4 Rozpylacz, palnik Bunsena
    M 36.5 Unoszące się kulki w strumieniu powietrza
    M 36.6 Zrywanie dachu w strumieniu powietrza
    M 36.7 Opór czołowy - płytka Rayleigha, zjawisko zasysania
    M 36.8 Żaglówka na linii powietrznej
    M 36.10 Rozchodzenie się wirów - pier¶cienie z dymu, gaszenie ¶wiec
    M 36.11 Efekt Magnusa - spadanie obracającego się cylindra w powietrzu
    M36.12 Efekt Magnusa - wózek Flettnera
 

   DRGANIA MECHANICZNE

    RUCH DRGAJĄCY HARMONICZNY I WAHADŁOWY
    M 37.1 Ruch drgający prosty - projekcja cieniowa ruchu kołowego
    M 37.2 Ruch harmoniczny prosty - stół powietrzny
    M 37.3 Ruch harmoniczny prosty -linia powietrzna
    M 37.4 Zależno¶ć ruchu harmonicznego od "k", "m" i "A" - stół powietrzny
    M 37.5 Rożne rodzaje ruchów drgających
    M 37.6 Prędko¶ć w ruchu harmonicznym - wahadło z piaskiem
    M 37.7 Wahadła matematyczne o różnej długo¶ci
    M 37.8 Wahadło matematyczne i kołowe o tej samej długo¶ci
    M 37.9 Wahadło Macha
    M 37.10 Wahadło fizyczne
    M 37.11 Wahadło fizyczne (matematyczne-model) - stół powietrzny
    M 37.12 Porównanie ruchu wahadła i cienia punktu poruszającego się po okręgu

    RUCH HARMONICZNY TŁUMIONY
    M 38.1 Drgania tłumione - wahadło z łopatką w oliwie
    M 38.2 Ruch harmoniczny tłumiony - stół powietrzny
    M 38.3 Ruch harmoniczny tłumiony - linia powietrzna
    M 38.4 Wahadło Waltenhofena
    M 38.5 Drgania gasnące - obserwacja na oscyloskopie

    RUCH HARMONICZNY WYMUSZONY. REZONANS MECHANICZNY
    M 39.1 Drgania wymuszone, rezonans - ciężarek na sprężynie
    M 39.2 Drgania wymuszone, rezonans - często¶ciomierz języczkowy
    M 39.4 Ruch harmoniczny wymuszony - linia powietrzna
    M 39.5 Wahadła sprzężone - rezonans wahadeł
    M 39.7 Rezonans mechaniczny w ruchu harmonicznym - linia powietrzna
    M 39.8 Wahadło Wilberfoce'a

    SKŁADANIE RUCHÓW DRGAJĄCYCH
    M 40.1 Składanie drgań zachodzących wzdłuż jednej prostej - układ optyczny z laserem
    M 40.2 Składanie drgań zachodzących wzdłuż jednej prostej - obserwacja na oscyloskopie
    M 40.3 Oscylatory harmoniczne sprzężone - stół powietrzny
    M 40.4 Oscylatory harmoniczne sprzężone - linia powietrzna
    M 40.5 Składanie drgań wzdłuż jednej prostej - dudnienia (oscyloskop)
    M 40.6 Składanie drgań wzdłuż jednej prostej dla wybranych często¶ci składowych (1:1, 1:2, 1:3, itp.) ze
                 zmianą fazy i amplitudy (oscyloskop)
    M 40.7 Figury Lissajous - wahadło z piaskiem
    M 40.8 Figury Lissajous - obserwacja na oscyloskopie
    M 40.11 Proste krzywe Lissajous - zależno¶ć od często¶ci, fazy, amplitudy drgań składowych - obserwacja
                 na oscyloskopie

    DRGANIA UKŁADÓW ZŁOŻONYCH
    M 41.1 Wahadła sprzężone - rezonans wahadeł matematycznych
    M 41.2 Wahadła sprzężone magnetycznie
    M 41.3 Wahadła sprzężone - stół powietrzny
    M 41.4 Wahadło fizyczne złożone (podwójne) - stół powietrzny
    M 41.5 Wahadło Wilberforce'a
    M 41.6 Oscylatory harmoniczne sprzężone - stół powietrzny
    M 41.7 Oscylatory harmoniczne sprzężone - linia powietrzna
    M 41.8 Mody drgań sprzężonych oscylatorów harmonicznych
    M 41.10 Analiza drgań widełek stroikowych - piezoelektryk jako czujnik drgań mechanicznych
    M 41.11 Drgania relaksacyjne - model wodny
    M 41.12 Drgania relaksacyjne - elektryczne (neonówka)
 

   RUCH FALOWY

    PODSTAWOWE RODZAJE RUCHU FALOWEGO
    M 42.1 Fala podłużna na sprężynie
    M 42.2 Fala podłużna w pręcie
    M 42.3 Ruch falowy - model
    M 42.4 Zjawiska falowe na powierzchni wody
    M 42.5 Fala torsyjna na sprężynie

    PODSTAWOWE ZJAWISKA FALOWE
    M 43.1 Zjawiska falowe na powierzchni wody - falownica
    M 43.2 Mechaniczny model ilustrujący załamanie fali - kółka na pręciku na granicy dwóch powierzchni
                 o różnym stopniu gładko¶ci
    M 43.3 Odbicie fali na granicy 2 o¶rodków (gęstszego i rzadszego)
    M 43.4 Ci¶nienie fali - model ze strumieniem piasku
    M 43.5 Aparat Meldego do demonstracji fali stojącej
    M 43.6 Fala stojąca w gazie w rurze
 

   AKUSTYKA

    ¬RÓDŁA I DETEKTORY D¬WIĘKU. ROZCHODZENIE SIĘ DŻWIĘKU
    M 44.1 Różne rodzaje dĽwięku - huk , szelest, syrena  Seebecka, monochord, piszczałki itp.
    M 44.3 Detektor dĽwięku - mikrofon (obserwacja na oscyloskopie)
    M 44.4 Ci¶nienie fali głosowej - detektor fali akustycznej
    M 44.5 Analiza drgań widełek stroikowych - układ optyczny z laserem
    M 44.6 Rozchodzenie się dĽwięku - dzwonek pod kloszem pompy próżniowej

    REZONANS AKUSTYCZNY
    M 45.1 Rezonans widełek stroikowych, rezonans z pudłem, warunki promieniowania dĽwięku
    M 45.2 Fala stojąca, rezonans akustyczny - rura szklana zanurzana w wodzie
    M 45.3 Rezonans akustyczny - piszczałki, "ryczące rury", rura Kundta

    AKUSTYCZNE ZJAWISKA FALOWE
    M 46.1 Zjawisko Dopplera - wahający się gło¶nik, piszczałka połączona z wężem gumowym,
                 poruszająca się po okręgu
    M 46.2 Dudnienia - dwa kamertony, gło¶niki z generatorami - obserwacja na oscyloskopie
    M 46.3 Figury Chladniego
    M 46.5 Fala stojąca w gazie w rurze
    M 46.6 Dudnienia akustyczne - analiza na oscyloskopie
 
 
 
 
POWRÓT DO  PPF