DOŚWIADCZENIA POKAZOWE Z FIZYKI
                               FIZYKA WSPÓŁCZESNA
 

 
PODSTAWY FIZYKI WSPÓŁCZESNEJ
W1.1 Wyładowanie w gazach rozrzedzonych
W1.2 Reklamowe rury jarzeniowe
W1.3 Promienie katodowe - odchylanie w polu magnetycznym
W1.4 Energia kinetyczna promieni katodowych
W1.5 Promienie kanalikowe - odchylanie strumienia jonów w polu magnetycznym
W1.6 Efekt Halla
W1.7 Lampa Perrina - wykazanie, że promienie katodowe są strumieniem cząstek,
         wyznaczenie rodzaju ładunku promieni katodowych
W1. 8 Lampa Perrina - odchylanie promieni katodowych wzdłuż osi x i y przez
          zewnętrzne pole magnetyczne - model oscyloskopu
W1.9 Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne - łuk elektryczny
W1.10 Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne - lampa rtęciowa
W1.11 Zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne - fotoopór
W1.12 Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne - fotodioda

ELEMENTY  MECHANIKI  KWANTOWEJ
W2.1 Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne - łuk elektryczny
W2.2 Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne - lampa rtęciowa

ELEMENTY  FIZYKI  ATOMOWEJ
W3.1 Doświadczenie Franka-Hertza (obserwacja na oscyloskopie)
W3.2 Układ do detekcji paramagnetycznego rezonansu elektronowego - wpływ pola
         ziemskiego na linię rezonansową
W3.4 Model zjawiska jonizacji - stół powietrzny

ELEMENTY   FIZYKI  JĄDROWEJ
W4.1 Detekcja promieniowania gamma przy pomocy licznika Geigera- Millera
W4.2 Zależność natężenia promieniowania gamma od odległości źródła od licznika
W4.10 Układ do detekcji magnetycznego rezonansu jądrowego
W4.12 Modele reakcji jądrowych na stole powietrznym - stripping, rozszczepienie jądra, pick-up
W4.13 Model wychwytu cząstki alfa prze jądro - przechodzenie bariery potencjału -stół
           powietrzny
W4.14 Rozpraszanie Rutherforda - model na stole powietrznym
W4.15 Oddziaływanie magnetyczne - stół powietrzny

ELEMENTY  FIZYKI  CIAŁA  STAŁEGO
W5.1 Modele kryształów - (Al, diament, grafit, NaCl, CsCl, CaF2)
W5.2 Sieć krystaliczna jednowymiarowa, rodzaje drgań - model na stole powietrznym
W5.3 Dwuwymiarowa sieć krystaliczna - kwadratowa, kwadratowa centrowana,
         heksagonalna (stół powietrzny)
W5.4 Drgania sieci kwadratowej, mody drgań - model na stole powietrznym
W5.5 Dyfuzja w sieci krystalicznej - stół powietrzny
W5.6 Dyfrakcja Bragga na krysztale - zestaw mikrofalowy
W5.7 Efekt Halla
W5.8 Histereza dielektryczna - obserwacja na oscyloskopie
W5.9 Zjawisko piezoelektryczne - zgniatanie piezoelektryka
W5.10 Piezoelektryk jako czujnik drgań mechanicznych
W5.11 Zjawisko elektrostrykcji
W5.12 Magnetostrykcja - zmiana długości pręta niklowego w polu magnetycznym
W5.13 Zasada działania generatora magnetostrykcyjnego
W5.14 Zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne - fotoopór
W5.15 Zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne - fotodioda
W5.16 Przewodnictwo półprzewodnika w zależności od temperatury
W5.17 Charakterystyka diody półprzewodnikowej
W5.18 Charakterystyka tranzystora - typy charakterystyk
W5.19 Histereza magnetyczna